Faktablad A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (11)
Rubrik Författare
Farmakologisk behandling av orofacial smärta Övertandläkare Anna-Kerstin Göthe Mundt, Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin/Borlänge Falun Säter, Smärtrehabilitering Säter
Filfraktur - avlägsnande av filfragment Specialisttandläkare Gunnar Stridh, Endodonti/Praktikertjänst
Filfraktur - rotbehandling till filfragmentet Specialisttandläkare Gunnar Stridh, Endodonti/Praktikertjänst
Filfraktur - rotfyllning till filfragmentet och retrograd behandling Specialisttandläkare Gunnar Stridh, Endodonti/Praktikertjänst
Fluorlackning vid förhöjd risk för kronkaries Odont.dr Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluorlackning vid förhöjd risk för rotkaries Odont.dr Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluorlackning vid initial kronkaries med risk för progression Odont.dr Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluorlackning vid initial rotkaries med risk för progression Odont.dr Ulla Moberg Sköld, Avd för Cariologi/Institution för Odontologi, Sahlgrenska Akademi, Göteborg
Fluortandkräm vid risk för karies Professor Svante Twetman, Faculty of Health and Medical Sciences/University of Copenhagen DK
Friändstandlöshet, enkel- och dubbelsidig Odontologie dr Ingrid Collin Bagewitz, Specialisttandvården Oral protetik/Region Blekinge
Förändringar av bettavvikelser från 3 till 7 års ålder Övertandläkare odont Dr Lillemor Dimberg, Centrum för specialistvård/Örebro
Visar översikter (11)

Tandläkare
Här kan du annonsera efter tandläkare, tandhygienister, mfl.