Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Rotfyllningsmaterial

Uppdaterad: 2015-06-16
Lektor/ Övertandläkare  Peter Jonasson, Specialistkliniken för endodonti /Västra Götalandsregionen

Granskad av: Professor Claes Reit, Institution för Odontologi/Sahlgrenska Akademin /Göteborgs Universitet

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Rotfyllningsmomentet är den avslutande delen av den endodontiska behandlingen och syftar till:
 

  • Att försegla tanden och förhindra mikroorganismer från att kolonisera rotkanalsystemet.
  • Att kapsla in eventuella kvarvarande bakterier i rotkanalssystemet för att förhindra exponering för den periradikulära vävnaden.
  • Att förhindra läckage av nutrienter till rotkanalssyetmet från kronan och den periradikulära vävnaden.

Vid val av material är det viktigt att man jämför de hanteringsmässiga, tekniska och inte minst de biologiska egenskaperna och väljer ett material med klinisk dokumentation.

Rotfyllningsmaterial är klassade som medicintekniska produkter och måste vara CE-märkta för att saluföras inom EU. CE-märkningen innebär att producenten uppfyller de säkerhetskrav på tillverkningen som EU har fastställt. Däremot betyder det inte att produkten nödvändigtvis är testad i kliniska studier. Det är användaren som bär ansvaret gentemot patienten att produkten fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Det finns få väldokumenterade uppföljningsstudier som jämför olika rotfyllningsmaterial. Däremot finns det många ex vivo-studier som framförallt studerat materialens täthet, biokompatibilitet och antimikrobiella egenskaper.

Då det i många fall inte går att åstadkomma en steril rotkanal med den kemo-mekaniska behandlingen är det tänkbart att antimikrobiella egenskaper hos rotfyllningsmaterial kan vara motiverat. Detta ska dock vägas mot de vävnadstoxiska riskerna vid en eventuell kontakt med vital vävnad. Det är inte troligt att rotfyllningsmaterialet kan kompensera för en undermålig kemo-mekanisk behandling av rotkanalssystemet.

 


MATERIAL
 

De vanligaste rotfyllningsmaterialen består av ett kärnmaterial och en sealer.

Kärnmaterial
Det mer volymsbeständiga kärnmaterialet ska utgöra merparten av rotfyllningen.
Som kärnmaterial är guttaperka det mest förekommande, men polyesterbaserade material finns också på marknaden. För att på ett bättre sätt kunna anpassa kärnmaterialet till den anatomiska variationen på rotkanalsystemet finns spetsar med olika dimension, konicitet och längd. Dessutom finns olika system för att göra kärnmaterialet plastiskt genom uppvärmning i eller utanför rotkanalen. Vid användning av varm guttaperka måste man vara medveten om att guttaperkan krymper något när den svalnar och att risker finns för iatrogena skador på parodontalligamentet.

Sealer
Sealerns främsta uppgift är att kompensera för ojämnheter i kanalväggen och ge en adhesion mellan dentinväggen och kärnmaterialet.
På marknaden finns ett antal sealermaterial som kan grupperas efter dess kemiska komposition. De vanligast förekommande är baserade på epoxy, zinkoxid eugenol, kalciumhydroxid-salicylat, silikon eller metakrylat.
På speciella indikationer såsom vid lagning av rotkanalsperforationer, rotfyllning av tänder med ofullständig rotutveckling eller retrograda rotfyllningar i samband med apikalkirurgi finns alternativa material i form av enbart hårdstelnande cement som MTA® eller IRM®.

Det vetenskapliga underlaget är i dagsläget otillräckligt för att ge stöd för att valet av rotfyllningsmaterial eller –teknik är av avgörande betydelse för läkningsresultatet efter den endodontiska behandlingen.


 

BIVERKNINGAR
 

Socialstyrelsens dokument om biverkningar för material vid rotbehandlingar


Referenser
 

Hauman C.H, Love R.M (2003) Biocompatibility of dental materials used in contemporary endodontic therapy: a review. Part 2. Root-canal-filling materials. International Endodontic Journal 36, 147-60.

Örstavik, D (2005) Materials used for root canal obturation: technical, biological and clinical testing. Endodontic Topics 12, 25-38.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2016, Internetmedicin AB
ID:37

Tandläkare
Här kan du annonsera efter tandläkare, tandhygienister, mfl.

Mobilversion » | Facebook och senaste nytt »