Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd

Senast uppdaterad: 8 Jul 2018

Publicerad: 1 Jun 2011

Aggressiv parodontit

Granskad av: Övertandläkare, docent Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen/Region Jönköpings län, Jönköping och odontologiska fakulteten, Malmö högskola

BAKGRUND

Klassifikationen av parodontit har historiskt reviderats vid ett flertal internationella konferenser, den senaste från 1999. I tidigare klassificeringar har debutålder för sjukdomssymptomen spelat en avgörande roll (< 35 år) men i den senaste särskiljs enbart två former av aggressiv parodontit baserad på sjukdomens utbredning i bettet:

 • Lokal aggressiv parodontit
 • Generell aggressiv parodontit

Aggressiv parodontit karakteriseras således snarare av vävnadsnedbrytningens hastighet och omfattning än av ålder vid sjukdomens debut. Sjukdomen kan därför förekomma i alla åldrar även om den är vanligare hos barn och unga vuxna.

 

I övrigt ses en liknande klinisk manifestation som vid kronisk parodontit:

 • infektion och inflammation i tandens stödjevävnad
 • fördjupade tandköttsfickor
 • stödjevävnadsförlust/benförlust kring tänderna

Den nuvarande klassificeringen aggressiv parodontit ersätter tidigare begrepp som juvenil parodontit (Localized Juvenile Periodontitis/Early Onset Periodontitis/ Rapidly Progressive Periodontitis).

 

Epidemiologi

Aggressiv parodontit är en sällsynt sjukdom som dock förekommer i alla åldrar och i samtliga etniska populationer.
Den rapporterade prevalensen varierar mellan 0,9 – 4,5 % i det primära bettet och < 1 % i det permanenta bettet hos unga vuxna. Liknande siffror (< 1 %) rapporteras i ett fåtal epidemiologiska studier bland vuxna.
Variationer inom olika etniska populationer är stor.

 

Orsaker

Följande faktorer anses ha betydelse, särskilt i kombination:

 • infektion av högvirulenta bakterier, t ex Aggregatibacter actinomycetemcomitans och/eller Porphyromonas
 • störning av individens försvarsmekanismer, t ex granulocyternas funktion
 • genetik
 • rökning

 

SYMTOM

 • blödande tandkött
 • tandförflyttning
 • tandmobilitet

 

KLINISKA FYND

 • ökat ficksonderingsdjup (> 4 mm) och blödning vid sondering
 • plack och mineraliserade beläggningar
 • röntgenologisk marginal benförlust (CAL) 2 mm mätt från emalj-cementgränsen till den marginala benkanten på bitewing i det primära bettet/växelbettet eller kring permanenta molarer/insiciver på ungdomar

 

Karakteristika för aggressiv parodontit

 • förutom kliniska tecken på parodontit är patienten frisk
 • snabbt förlöpande fäste-/benförlust
 • familjär/ärftlig förekomst

 

Karakteristika för aggressiv parodontit som inte alltid förekommer

 • ofta sparsamma mängder av plack och tandsten som inte står i proportion till vävnadsdestruktionens omfattning
 • förhöjda nivåer av Aggregatibacter actinomycetemcomitans och/eller Porphyromonas gingivalis
 • störning i granulocyternas fagocytos
 • hyperaktiva makrofager med förhöjda nivåer av inflammatoriska markörer som t ex PGE 2 och IL-1ß i gingivalexudat
 • lokaliserad progression av fäste-/benförlust kan avstanna spontant utan behandling

 

Speciella karakteristika för lokal aggressiv parodontit

 • symtomdebut i eller omkring puberteten
 • kraftfullt serumantikroppssvar mot infekterande mikroflora
 • fästeförlusten lokaliserad till approximalytor vid första molaren och/eller incisiver och omfattar minst två permanenta tänder varav en tand är en permanent molar
 • utbredningen av fästeförlusten får inte involvera mer än två permanenta tänder utöver första molaren och incisiver

 

Speciella karakteristika för generell aggressiv parodontit

 • symtomdebut vanligtvis under 30 år men kan även förekomma i högre ålder
 • svagt serumantikroppssvar mot infekterande mikroflora
 • uttalad periodisk nedbrytning av parodontalt fäste
 • generaliserad utbredning av approximal fästeförlust som omfattar minst tre permanenta tänder utöver incisiver och första molaren

 

DIFFERENTIALDIAGNOS

 • Kronisk parodontit

Fördjupad läsning: Kronisk parodontit

 • Parodontit som manifestation vid systemisk sjukdom

Fördjupad läsning: Parodontit, systemsjukdomar

 

UTREDNING

Avgörande för en framgångsrik behandling när sjukdomen har ett snabbt förlopp och debuterar hos unga är tidig diagnostik.

 

Centralt i screening bland barn och unga är därför:

 • ficksondering av incisiver och molarer (jämför förenklad parodontal undersökning)
 • kontroll av marginal benkant på bitewing

Om misstanke föreligger om parodontal sjukdom, ska en noggrann parodontal undersökning utföras.

 

Parodontal undersökning

 • Anamnes
 • Klinisk undersökning
  -Blödning vid sondering (BoP)
  -Fickdjupsmätning (PPD)
  -Plackindex
 • Röntgenologisk undersökning

 

Provtagning

Bakterieprovtagning i tandköttsfickor riktas mot förekomst och nivåer av parodontitpatogener.

 

BEHANDLING

Om aggressiv parodontit kan diagnostiseras, bör infektionsbehandlingen snabbt riktas mot att eliminera eller trycka ned den infekterande mikrofloran.
Aggressiv parodontit bör behandlas av, eller i samråd med, specialisttandvården.
En förutsättning är att optimal plackkontroll upprättats och att systematisk behandlingsutvärdering kontinuerligt sker.

I vissa fall av omfattande fästeförlust och snabb vävnadsnedbrytning kan tilläggsbehandling med systemisk antibiotika vara indicerad.
Vid aggressiv parodontit ger systemisk antibiotikabehandling som tillägg till mekanisk infektionsbehandling förbättrat läkningsresultat.
Mikrobiologisk analys av bakterienivåer och typer av parodontitpatogener i tandköttsfickor bör dock föregå tilläggsbehandling med systemisk antibiotika.

 

Beroende på resultat av den mikrobiologiska analysen, är de vanligast förekommande preparaten:

 

UPPFÖLJNING

Efter genomförd aktiv behandling av personer med aggressiv parodontit anses stödbehandling vara mycket viktigt för att minimera sjukdomsrecidiv, speciellt som dessa individer har hög sjukdomsbenägenhet.

 

Referenser

Lang N, Bartold PM, Cullinam M, Jeffcoat M, Mombelli A, Murakami S, Page R, Papapanou P, Tonetti M, Van Dyke T. International Classification Workshop. Consensus report: Aggressive periodontitis. Ann Periodontol. 1999 Dec;4(1):53.

Armitage GC. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol. 1999 Dec;4(1):1-6.

Armitage GC. Periodontal diagnoses and classification of periodontal diseases. Periodontol 2000. 2004;34:9-21.

Armitage GC, Cullinan MP. Comparison of the clinical features of chronic and aggressive periodontitis. Periodontol 2000. 2010 Jun;53:12-27. Review. PubMed PMID: 20403102.

Califano JV; Research, Science and Therapy Committee American Academy of Periodontology. Position paper: periodontal diseases of children and adolescents. J Periodontol. 2003 Nov;74(11):1696-704. PubMed PMID: 14682670.

Clinical periodontology and implant dentistry. Editors Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring, Oxford, UK ; Ames, Iowa : Blackwell Munksgaard, 2008 Fifth edition

Wennström A, Wennström J, Lindhe J. Healing following surgical and non-surgical treatment of juvenile periodontitis. A 5-year longitudinal study. J Clin Periodontol 1986; 13(9):869–82

Guerrero A, Griffiths GS, Nibali L et al. Adjunctive benefits of systemic amoxicillin and metronidazole in non-surgical treatment of generalized aggressive periodontitis: a randomized placebo-controlled clinical trial. Jf Clinl Periodontol 2005; 32(10):1096–107.

Yek EC, Cintan S, Topcuoglu N et al. Efficacy of amoxicillin and metronidazole combination for the management of generalized aggressive periodontitis. J Periodontol 2010; 81(7):964–74.

Varela VM, Heller D, Silva-Senem MX et al. Systemic antimicrobials adjunctive to a repeated mechanical and antiseptic therapy for aggressive periodontitis: a 6-month randomized controlled trial. J Periodontol 2011; 82(8):1121–30.

Aimetti M, Romano F, Guzzi N et al. Full-mouth disinfection and systemic antimicrobial therapy in generalized aggressive periodontitis: a randomized, placebo-controlled trial. J Clin Periodontol
2012;39(3):284–94.

http://www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/omriktlinjerna/ omradeniriktlinjerna/parodontit (access 131212).

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Information från Läkemedelsverket 2014;25(1):19-30

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården-bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(1):31-57

Graetz C, Sälzer S, Plaumann A et al. Tooth loss in generalized aggressive periodontitis: Prognostic factors after 17
years of supportive periodontal treatment. J Clin Periodontol. 2017 Mar 27. doi: 10.1111/jcpe.12725.

Rabelo CC, Feres M, Gonçalves C, Figueiredo LC, Faveri M, Tu YK, Chambrone L. Systemic antibiotics in the treatment of aggressive periodontitis. A systematic review and a Bayesian Network meta-analysis. J Clin Periodontol. 2015 Jul;42(7):647-57. doi: 10.1111/jcpe.12427.

Rajendra A, Spivakovsky S. Antibiotics in aggressive periodontitis, is there a clinical benefit? Evid Based Dent. 2016 Dec;17(4):100. doi: 10.1038/sj.ebd.6401197.

Modin C, Abadji D, Adler L, Jansson L. Treatment compliance in patients with aggressive periodontitis – a retrospective case-control study. Acta Odontol Scand. 2017 Mar;75(2):94-99. doi: 10.1080/00016357.2016.1259497. Epub 2016 Nov 29.

Information om cookies på våra webbplatser

Våra webbplatser använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– att webbplatsen innehåller cookies,

– vad dessa cookies används till och

– hur cookies kan undvikas.

 

I dessa syften används cookies:

Cookies används vid inloggning för att du t.ex. ska kunna skriva ut PM, faktablad eller övrig information, då måste du ha en temporär cookie som säger att du är inloggad. Det lagras dessutom en cookie för dem som valt att ha “automatisk inloggning”. Detta för att du ska slippa logga in varje gång du besöker webbplatserna. Genom denna cookie kan vi veta att du varit här förut och vilka inställningar du hade vid ditt sista besök.

 

Cookies används för att kunna få fram trafikstatistik

Cookien från Internetmedicin.se innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss bara hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik.

 

Du kan stänga av funktionen att ta emot cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras i din dator, men det kan påverka webbplatsens funktion samt försvåra sammanställningen av besöksstatistiken för oss.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer på PTS; http://www.pts.se/

 

Tredjepartscookies

Internetmedicin använder tjänster från externa webbplatser som kan skapa så kallade tredjepartscookies på webbplatsen. Dessa har inte internetmedicin.se som avsändare. Till exempel används Google Analytics och TNS-SIFO för insamling av statistik. Delar av denna statistik publiceras på www.kiaindex.se. Annonshanteringssystemet Adform används och i vissa fall andra externa system för visning och statistik av annonser kan placera tredjehandscookies på webbplatsen.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Internetmedicin AB

Magasinsgatan 8C

434 37 Kungsbacka

E-post: info@internetmedicin.se