A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Välkommen till Folktandvården Dalarna

Lust, vilja och skapandekraft kännetecknar Dalarna. Kombinationen av naturupplevelser, kultur och nyskapande design är själva hemligheten.

Här finns alla möjligheter att kombinera familj, jobb, boende och fritid. Livsbalansen finns inom räckhåll både i den lilla orten som den större staden.

Se alla våra lediga tjänster >

Välkommen till Dalarna

Lust, vilja och skapandekraft kännetecknar Dalarna. Kombinationen av naturupplevelser, kultur och nyskapande design är själva hemligheten. Här finns alla möjligheter att kombinera familj, jobb, boende och fritid. Livsbalansen finns inom räckhåll både i den lilla orten som den större staden.
• Här bor cirka 300 000 personer.
• Dalarnas län har 15 kommuner.
• De största städerna är Falun och Borlänge.

Folktandvården Dalarna

Folktandvården Dalarna är indelad i tre verksamhetsområden:
• Allmäntandvård
• Specialisttandvård (inkl. sjukhustandvård)
• Tandteknisk verksamhet

Allmäntandvård bedrivs vid 26 kliniker inom länet. Specialisttandvård kan erbjudas inom samtliga specialiteter. Här finns även sjukhustandvård, egen tandteknisk verksamhet samt ett kansli. Tillsammans är vi drygt 500 anställda. Medarbetarnas kompetens och engagemang är vår största styrka.

Handledarkliniken Origo

Vi vet att handledning är av stor vikt för en nyutexaminerad tandläkare och för att säkerställa att alla får samma förutsättningar till en god start i yrket har Folktandvården Dalarna öppnat en handledarklinik i Falun. Efter genomförd handledning på Handledarkliniken i samarbete med handledning på hemmakliniken, ska alla nyrekryterade tandläkare ha utvecklat sina kliniska och teoretiska färdigheter till att känna sig trygga i sin roll som tandläkare och teamledare.

Vision

”Vi ska erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna”.

Varmt välkommen till Dalarna!

Kontakta oss

Personaladministratör
Lisa Ignatius
Lisa.ignatius@regiondalarna.se
070-260 55 75