Välkommen att arbeta hos oss!

Folktandvården Gotland bedriver modern hälsoinriktad tandvård. Du kommer att få användning av hela din kompetens, barntandvård, vuxentandvård och äldretandvård då patienterna är i olika åldrar.

Folktandvården finns utspridd på hela Gotland och erbjuder tandvård på lika villkor till hela öns befolkning.

Du som börjar jobba hos oss kommer att få goda möjligheter till utveckling, främst med anledning av den breda kompetens som finns på klinikerna. Det finns även möjlighet att nischa sig inom något område.

Kontakta Region Gotland

Tandvårdschef
Göran Gynther
goran.gynther@gotland.se
Tel: 0498-26 84 27