A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Region Halland

är en av Hallands största arbetsgivare med över 7 600 medarbetare. Huvuduppdraget är att verka för utveckling och tillväxt och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård.

Alla dessa delar är viktiga för att nå visionen – Halland bästa livsplatsen.

Läs mer om Folktandvården Region Halland >

Välkommen till Halland!

Ett kustlandskap i sydvästra Sverige känt för milsvida stränder och pulserande sommarstäder. Men vi har också djupa skogar, vackra sjöar med goda fiskevatten, ett varierande jordbrukslandskap. Städer och orter med skiftande karaktär, en modern högskola, goda kommunikationer och nära till storstäder som Göteborg, Malmö och Köpenhamn.
Nära till golfbanan är det också. Dessutom är hallänningen friskast i landet och lever längre än vad man gör i övriga Sverige. Det är inte konstigt att Halland ständigt växer och att hallänningarna blir fler för varje år som går.

Folktandvården Halland
På Folktandvården Halland är vi ca 350 medarbetare som arbetar på 20 allmäntandvårdskliniker, 4 ortodontikliniker samt ett tandtekniskt laboratorium. 2014 tog vi emot drygt 65 000 patienter.

Närhet, synlighet och möjlighet att påverka är ord som karaktäriserar vår organisation. Det innebär att det är korta beslutsvägar och att du som individ syns och kan påverka. Vi satsar på kompetensutveckling, forskning, trivsam arbetsmiljö och på ständig utveckling av verksamheten.

Vi har också ett tätt samarbete med övrig specialistverksamhet. Folktandvården bildar tillsammans med regionens vårdcentraler i offentlig regi en gemensam förvaltning – Närsjukvården Halland.

Vårt förbättringsarbete pågår ständigt för att skapa en effektiv, patientsäker vård och god service för Hallands befolkning och vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Kontakta Foktandvården

Karin Blomsén,
Karin.Blomsen@regionhalland.se