A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Folktandvården i Kalmar län

består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Här arbetar cirka 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. För att leva upp till detta är kontinuerlig utveckling av hela organisationen en självklarhet. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta, engagerade och visionsstyrda medarbetare. Våra värderingar personligt ansvar, lagarbete och respekt är viktiga för oss och utgör grunden i vårt dagliga arbete.

En trygg start

Under ditt första år hos oss deltar du i ett introduktionsprogram som består av introduktion på din arbetsplats samt ett antal övergripande föreläsningsdagar där du får möjlighet att träffa andra nya medarbetare. I din introduktion ingår även auskultation vid vår specialisttandvård. Du som är ny i yrket har även möjlighet att ingå i ett nätverk för nyanställda.

Som nyutbildad är det viktigt att få en bra handledning för att på bästa sätt växa in i sin kliniska yrkesroll. För alla nyutbildade utses en handledare med rätt kompetens, engagemang och vilja att stötta dig.

 

Goda utvecklingsmöjligheter

Att som medarbetare få växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater är viktigt. Det är då vi når det gemensamma målet – en friskare framtid för länets invånare.

Om du delar våra värderingar, har ambitioner och vill utvecklas finns flera möjligheter. Du kan till exempel välja att fördjupa dina kliniska kunskaper inom ett specifikt område, satsa på ett chefs- och ledarskap, arbeta på en specialistavdelning eller delta i ett spännande forskningsprojekt.

 

För dig som studerar


Du som studerar till tandläkare eller tandhygienist är välkommen att sommarpraktisera hos oss. Praktiken är ett bra tillfälle för oss att lära känna dig och för dig att få en god inblick i hur det är att jobba hos oss. Under perioden 15 december-31 januari är du välkommen att söka sommarpraktik.

 

Läs mer om vilka möjligheter som finns hos oss

Kontakta oss

Henrik Lindblad
HR-chef
henrik.lindblad@regionkalmar.se
Tel. 0480-841 20

Joacim Rudman
HR-konsult
joacim.rudman@regionkalmar.se
Tel. 0480-844 26