A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Visste du att 70 procent av alla svenskar bor inom en radie på 30 mil från Örebro?

Örebro län har ett mycket centralt läge i Sverige, många starka företag, en expansiv huvudort i Örebro, attraktiva småkommuner, universitetssjukvård och ett universitet som växer. Det bor över 300 000 personer i länet.

Folktandvården Region Örebro

Folktandvården Region Örebro län ger tandvård till mer än 90 procent av länets barn och ungdomar och drygt 40 procent av länets vuxna. Vi utför all uppsökande verksamhet dvs vi gör munhälsobedömningar och ger råd och instruktioner till personer som bor på särskilt boende eller i eget boende. Vi jobbar också aktivt med munhälsoinsatser inom barnavårdscentraler, förskolor och skolor.

Vi finns i hela länet och vår verksamhet består av:

 • 21 allmäntandvårdskliniker
 • 8 specialisttandvårdskliniker
 • Tandtekniskt laboratorium
 • Folkhälsoenhet som arbetar med munhälsoinsatser
 • Odontologisk forskningsenhet
 • Odontologisk utbildningsenhet
 • Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Totalt är vi idag 550 medarbetare.

Jobba hos oss – vi ger dig alla möjligheter att utvecklas och välja väg
Hos oss har du många möjligheter till kompetensutveckling:

 • mjukstarta med handledning
 • gå vårt traineeprogram när du är nyutexaminerad
 • öka din kliniska kompetens genom utbildning och tjänstgöring på vår specialisttandvård
 • gå forskningsförberedande utbildningar genom vårt nära samarbete med Örebro universitet
 • driv utvecklings- och forskningsprojekt
 • gå chefs- och ledarskapsutbildning

 

Förmåner när du börjar jobba hos oss

Här är några exempel:

 • hjälp med att hitta bostad
 • flyttersättning upp till 15 000 kronor
 • friskvårdsbidrag 2 000 kronor per år
 • hjälp till partner eller medflyttande vän att hitta jobb inom länet