A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Visste du att 70 procent av alla svenskar bor inom en radie på 30 mil från Örebro?

Örebro län har ett mycket centralt läge i Sverige, många starka företag, en expansiv huvudort i Örebro, attraktiva småkommuner, universitetssjukvård och ett universitet som växer. Det bor över 300 000 personer i länet.

Folktandvården Region Örebro län

Folktandvården Region Örebro län ger tandvård till mer än 90 procent av länets barn och ungdomar och drygt 40 procent av länets vuxna. Vi utför all uppsökande verksamhet dvs vi gör munhälsobedömningar och ger råd och instruktioner till personer som bor på särskilt boende eller i eget boende. Vi jobbar också aktivt med munhälsoinsatser inom barnavårdscentraler, förskolor och skolor.

Vi finns i hela länet och vår verksamhet består av:

• 21 allmäntandvårdskliniker
• 8 specialisttandvårdskliniker
• Kundcenter
• Tandtekniskt laboratorium
• Folkhälsoenhet som arbetar med munhälsoinsatser
• Odontologisk forskningsenhet
• Odontologisk utbildningsenhet
• KunskapsCentrum för äldres munhälsa

Totalt är vi idag 600 medarbetare.

Jobba hos oss – vi ger dig alla möjligheter att utvecklas och välja väg
Hos oss har du många möjligheter, du kan tex mjukstarta med mentor, leda ett team, nischa dig, forska eller bli specialist.

Som nyutexaminerad tandläkare och tandhygienist får du delta i vårt 2-åriga traineeprogram.

Vill du börja arbeta hos oss är detta några exempel på förmåner som vi kan erbjuda dig:

• Vi hjälper dig att hitta bostad och du kan få flyttbidrag.
• Vi stödjer dig med upp till 2 000 kr per år om du vill utöva regelbunden friskvård i form av gympa, styrketräning eller liknande.
• Du har subventionerad läkarvård och annan sjukvårdande behandling hos oss.
• Vi ordnar regelbundet tandvårdsdagar där du får ta del av aktuella teman inom tandvård och också umgås med kollegor under trivsamma former.

Är du intresserad att jobba hos oss, tveka inte att höra av dig eller läs mer på: www.regionorebrolan.se/ftv/jobba

Kontaktperson

HR-chef Pia Lindahl,  tel: 070-266 71 85
Skicka e-post till Pia

Våra lediga jobb

hittar du här  >

Folktandvården Region Örebro län

hittar du här  >