Vi i Folktandvården Värmland

har ett introduktionsprogram som sträcker sig över ett år för både tandläkare och tandhygienister. Även du som tandsköterska och tandtekniker får en plan för introduktion.

Utveckla dig med oss

Det första du får när du börjar hos oss är en introduktion på din klinik. I nästa steg breddar vi med introduktion om folktandvården i Värmland och landstinget i stort. Därefter får du träffa våra specialister och lära dig mer om hur den värmländska specialisttandvården fungerar och hur du bäst interagerar med dina specialiserade kolleger.

Du får också delta i seminarier om vår tandvårdstaxa och – om vi får skryta – vår rätt berömda frisktandvård. Kalibrering av riskbedömning ingår också i introduktionsprogrammet.

Löner och förmåner

Det finns många goda skäl att välja Värmland som arbetsplats och vi vill inte att du inte ska ta oss för pengarna. Enbart. Men om du tillhör den skara som trots allt behöver tjäna pengar för ditt uppehälle vill vi berätta att såväl våra ingångslöner och medellöner för nya tandläkare ligger högre än många andra.

För orter utanför Karlstad finns lönetillägg. Flertalet arbetsgivare lämnar bidrag till friskvårdsaktiviteter och det gör förstås vi också.

Kontakta Folktandvården