A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Västmanland är ett litet län – med stora möjligheter.

Västmanland är som Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt. Skogar, sjöar, berg, små och stora kommuner med Västerås som den stora handelsstaden. Kultur, sport och bra kommunikationer kan Västmanland också erbjuda.

Tandvårdsyrken – Region Västmanland

Folktandvården Västmanland AB utgör en gemensam grund för dig som är tandläkare och tandhygienist. Folktandvården har 16 allmäntandvårdskliniker i länet och är helägt av Region Västmanland.

Det första jobbet efter examen är alltid en utmaning. Några av många förutsättningar för att kunna genomföra ett bra arbete är fungerande arbetsrutiner, stöttning från kunniga kollegor, handledning, en väl organiserad arbetsplats samt att få utvecklas i sin egen takt. Vårt mål är att kunna erbjuda dig dessa förutsättningar. Under hela ditt första år erbjuder vi samtliga nyanställda klinisk stöttning tillsammans med en rutinerad kollega.

Vi försöker alltid sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt låta alla medarbetare påverka sitt eget arbetssätt. Vi ger dig möjlighet att fortsätta utvecklas och växa och stöttar dig i din karriär; kompetens och karriär går hand i hand. Vi hjälper dig att utvecklas.

Folktandvården Västmanland AB efterfrågar kontinuerligt tandläkare och tandhygienister.

Välkommen att starta Din karriär hos oss!

Kontakta Folktandvården

HR-chef
Magnus Tångring

magnus.tangring@regionvastmanland.se
tel: 021-17 61 34