Fransson Anette • Övertandläkare • Odont Dr • Forskningsenheten Centrum för Specialisttandvård Folktandvården • Örebro