Häger Per • Övertandläkare • Specialistkliniken för protetik • Karlstad