Karlsson Stig • Professor • Institutionen för Odontologi • Göteborg