Persson Maurits • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Umeå