Almståhl Annica • Leg tandhygienist • Docent • Avd för Oral Mikrobiologi och Immunologi • Göteborg