Andersson Lars • Specialist Käkkirurgi • Senior Professor • Käkkirurgi och oralmedicin • Malmö Universitet