Bankvall Maria • Leg. tandläkare* • Odont. Dr.** • *Masthuggskliniken • **Avd. för Oral Diagnostik och Kirurgi • Karolinska Institutet