Bougas Kostas • Övertandläkare • Avd för Parodontologi • Göteborg