Ekstam Maria • Leg. tandläkare • Adjunkt • Avd för Oral och Maxillofacial Radiologi • Malmö