Enochsson Håkan • Övertandläkare • Avd för Orofacial medicin, Länssjukhuset Ryhov • Jönköping