Enochsson Håkan • Övertandläkare • Sjukhustandvård-Oral medicin/Länssjukhuset Ryhov • Jönköping