Ernberg Malin • Professor • Institutionen för Odontologi • Huddinge