Flander Emelie • Meriteringstandläkare • Specialistkliniken för orofacial medicin • Borås • Centrum för äldretandvård VGR