Franke Stenport Victoria • Övertandläkare • Professor • Avd för Oral Protetik/Odontologisk materialvetenskap • Göteborg