Fransson Anette • Övertandläkare • Odont Dr • Forskningsenheten Centrum för Specialisttandvård, Folktandvården • Region Örebro Län