Fredriksson Sofie • Leg. Audionom • Med Dr • Avd för Samhällsmedicin och Folkhälsa • Göteborgs Universitet