Gale Gita • Odont Dr • Avd för Sjukhustandvård/Oral medicin • Göteborg