Göthe Mundt Anna-Kerstin • Övertandläkare • Avd för Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin • Falun