Häggman Henrikson Birgitta • Övertandläkare • Professor • Avd för Orofacial smärta och käkfunktion • Malmö