Hänsel Petersson Gunnel • Övertandläkare • Docent • Odontologiska fakulteten • Malmö