Hed Rann Sara • Leg tandhygienist • Avd för Parodontologi • Gävle