Hellén-Halme Kristina • Övertandläkare • Docent • Avd för Oral och Maxillofacial Radiologi • Malmö