Hellén-Halme Kristina • Övertandläkare • Professor i Odontologisk röntgendiagnostik • Avd för Oral och Maxillofacial Radiologi • Malmö