Hjalmarsson Lars • Övertandläkare • Odont Dr • Avd för Oral Protetik/Odontologisk materialvetenskap • Göteborg