Karlsson Lena • Universitetslektor • Institutionen för Odontologi • Huddinge