Konradsson Katarina • Universitetslektor • Institutionen för Odontologi • Umeå