Kullman Leif • Övertandläkare • PhD • Institutionen för Odontologi • Huddinge