List Thomas • Professor • Avd för Orofacial smärta och käkfunktion • Malmö