Lund Henrik • Övertandläkare • Universitetslektor • Institutionen för Odontologi • Göteborg