Najim Uday • Övertandläkare • Avd för Parodontologi • Umeå