Öhman Jenny • Övertandläkare • PhD • Klinisk Patologi • Sahlgrenska Universitetssjukhus