Olofsson John • ST-tandläkare • Avd för Parodontologi • Helsingborg