Sundh Bo • Övertandläkare • Avd för Oral Protetik/Odontologisk materialvetenskap • Göteborg