Bankvall Maria • Leg. tandläkare* • Odont. Dr.** • *Masthuggskliniken/Orofacialmedicinskt centrum i Västra Götaland • **Avd. för Oral Diagnostik och Kirurgi • Karolinska Institutet

Oralmedicinsk remiss

Läs hela faktabladet »

Erytema multiforme

Läs hela faktabladet »