A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 30 jan 2023

Publiceringsdatum 20 okt 2021

Huvudvärk och TMD

BAKGRUND

Huvudvärk är mycket vanligt och livstidsprevalensen för någon form av huvudvärk är omkring 95 %[1].

Huvudvärk brukar grovt delas in i två kategorier, primär och sekundär. Den primära huvudvärken är en sjukdom i sig med egen etiologi och alltså inte tecken på någon annan bakomliggande sjukdom. Vanliga exempel på primär huvudvärk är huvudvärk av spänningstyp och migrän.

Den sekundära huvudvärken är istället symtom på annan sjukdom eller skada och är långt mer ovanlig. Sekundär huvudvärk kan vara allvarlig om den bakomliggande orsaken är elakartad, t ex vid intrakraniell tumör eller blödning.

Kopplingen mellan huvudvärk och TMD

Att TMD är associerat med huvudvärk har länge varit känt[2] och att TMD-behandling ofta har god effekt på huvudvärk är visat både i äldre[3] och nyare[4] studier.

En majoritet av TMD-patienterna lider av huvudvärk[5] samtidigt som en stor del av patienter med huvudvärk av spänningstyp och migrän har TMD[6]. Vi vet idag att TMD inte bara ökar frekvensen av huvudvärk[7] utan också är starkt associerat till kronisk daglig huvudvärk[8]. Precis hur kopplingen mellan huvudvärk och TMD ser ut är fortfarande oklart[9], men sambandet ser idag ut att samverka dubbelriktat där TMD bidrar till huvudvärk och tvärtom[10].

Förutom att TMD påverkar primär huvudvärk erkänner idag flera tunga organisationer som International Classification of Headache Disorders (ICHD)[11], American Academy of Orofacial Pain (AAOP)[12] och International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology (INfORM)[13] en specifik form av huvudvärk sekundär till TMD.

DC/TMD: huvudvärk tillskriven TMD

DC/TMD är en specifik undersökningsmetod som sedan introduktionen 2014 snabbt blivit vanlig inom grundutbildning, forskning och klinisk vardag.

För att diagnosen huvudvärk tillskriven TMD ska kunna ställas krävs

 1. Anamnes:
  • patienten rapporterar huvudvärk i tinningområdet de senaste 30 dagarna
  • patienten rapporterar att huvudvärken påverkas av käkrörelser, funktion eller parafunktion
 2. Klinik:
  • Huvudvärkslokalisationen bekräftas till temporalisområdet
  • Huvudvärken känns igen i tinningregionen vid minst ett av följande provokationstester
   1. palpation av temporalismuskulaturen
   2. maximal gapning med eller utan assistans
   3. laterotrusion eller protrusion

Även om validiteten för DC-diagnosen är hög[14] går diagnoserna huvudvärk av spänningstyp och huvudvärk tillskriven TMD rimligen in i varandra[15] och patomekanismen är sannolikt snarlik med både central och perifer sensitisering[16].

SYMTOM

I litteraturen finns, med undantag för temporalislokalisationen för DC/TMD-diagnosen, inga strikta kriterier för kliniska karaktäristika av TMD-huvudvärken. Således kan frekvens, duration och intensitet variera.

Det vanligaste[17] är att TMD-patienten beskriver sin huvudvärk som

 • dov, tryckande eller molande
 • medelhög intensitet
 • lång duration, varar åtminstone fyra timmar
 • manifest redan vid uppvaknandet

Differentialdiagnostik

Exempel på multifaktoriell huvudvärk

En patient som lider av huvudvärk vill av naturliga skäl finna orsaken till smärtan så att korrekt, gärna kausal, behandling kan sättas in. Sällan kan dock enbart en orsak till patientens smärta identifieras, huvudvärken bedöms då istället vara multifaktoriell. Förutom huvudvärk av spänningstyp och migrän finns ytterligare några varianter som kan vara av värde att överväga.

En vanlig variant av huvudvärk som ofta ses hos den kroniske TMD-patienten är läkemedelsöveranvändningshuvudvärk. Då den överkonsumerade analgetikan satts ut minskar ofta huvudvärksfrekvensen dramatiskt. Det blir därefter lättare att behandla den ursprungliga, underliggande huvudvärken.

Cervikogen huvudvärk orsakas av sjukdomstillstånd i nacken och utgår från nackregionen med utstrålning till tinning- och ögonområdet. Smärtor kan provoceras fram genom nackrörelser eller palpation av strukturerna i nacken.

BEHANDLING AV HUVUDVÄRK TILLSKRIVEN TMD

När huvudvärk tillskriven TMD ska behandlas skiljer sig inte principen från annan bettfysiologisk vård och flertalet behandlingsmetoder kan bli aktuella.

Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur

Käkledssmärta

Farmakologisk behandling av smärtsam käkfunktionsstörning (fördjupning)

SAMMANFATTNING

Nästan alla drabbas någon gång av huvudvärk och även om de flesta typer av huvudvärk är ofarliga kan lidandet vara stort. Med hjälp av en DC/TMD-undersökning kan tandläkaren med god säkerhet avgöra om en patients huvudvärk kan kopplas till käksystemet eller inte. Tandvården är således en viktig resurs när det gäller utredning av patienter med huvudvärk.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022

 


REFERENSER

[1] Rasmussen BK, Jensen R, Schroll M, Olesen J. Epidemiology of headache in a general population – A prevalence study. Journal of Clinical Epidemiology. 1991;44:1147–57

[2] Magnusson T, Carlsson GE. Recurrent headaches in relation to temporomandibular joint pain-dysfunction. Acta Odontologica Scandinavica. 1978;36:333–8.

[3] Schokker RP, Hansson TL, Ansink BJ. The result of treatment of the masticatory system of chronic headache patients. J Craniomandib Disord. 1990;4:126–30.

[4] Manrriquez SL, Robles K, Pareek K, Besharati A, Enciso R. Reduction of headache intensity and frequency with maxillary stabilization splint therapy in patients with temporomandibular disorders-headache comorbidity: a systematic review and meta-analysis. J Dent Anesth Pain Med. 2021;21:183-205.

[5] Franco AL, Gonçalves DA, Castanharo SM, Speciali JG, Bigal ME, Camparis CM. Migraine is the most prevalent primary headache in individuals with temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2010;24:287-92.

[6] Glaros A, Urban D, Locke J. Headache and Temporomandibular Disorders: Evidence for Diagnostic and Behavioural Overlap. Cephalalgia. 2007;27(6):542–9.

[7] Gonçalves DAG, Bigal ME, Jales LCF, Camparis CM, Speciali JG. Headache and Symptoms of Temporomandibular Disorder: An Epidemiological Study. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2010;50:231–41.

[8] Gonçalves DA, Camparis CM, Speciali JG, Franco AL, Castanharo SM, Bigal ME. Temporomandibular disorders are differentially associated with headache diagnoses: a controlled study. Clin J Pain. 2011;27:611-5.

[9] Speciali JG, Dach F. Temporomandibular Dysfunction and Headache Disorder. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2015;55:72–83.

[10] Porporatti AL, Costa YM, Conti PC, Bonjardim LR, Calderon Pdos S. Primary headaches interfere with the efficacy of temporomandibular disorders management. J Appl Oral Sci. 2015;23:129-34.

[11] Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38:1–211

[12] de Leeuw R, Klasser GD; American Academy of Orofacial Pain. Orofacial pain: guidelines for assessment, diagnosis, and management. 6th ed. Chicago: Quintessence; 2013.

[13] Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet J-P, et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: Recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group†. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28:6–27.

[14] Schiffman E, Ohrbach R, List T, Anderson G, Jensen R, John MT, et al. Diagnostic criteria for headache attributed to temporomandibular disorders. Cephalalgia. 2012;32:683-92.

[15] Conti PC, Costa YM, Gonçalves DA, Svensson P. Headaches and myofascial temporomandibular disorders: overlapping entities, separate managements. J Oral Rehabil. 2016;43:702-15.

[16] Svensson P. Muscle pain in the head: overlap between temporomandibular disorders and tension-type headaches. Curr Opin Neurol. 2007;20:320-5.

[17] Costa YM, Porporatti AL, Stuginski-Barbosa J, Bonjardim LR, Speciali JG, Rodrigues Conti PC. Headache Attributed to Masticatory Myofascial Pain: Clinical Features and Management Outcomes. J Oral Facial Pain Headache. 2015;29:323-30.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons