Category Archives: Käkkirurgi

Rubrik

Författare

Övertandläkare och Med.dr. Shariel Sayardoust avdelningen för parodontologi, Odontologiska institutionen, Jönköping/ avd. för Biomaterial, Sahlgrenska akademin, GU,

Klinikchef, Övertandläkare, Med dr. Carina Krüger Weiner, Käkkirurgiska kliniken/Eastmaninstitutet Folktandvården, Stockholm,

Övertandläkare Med dr Robert Heymann, Käkkirurgiska kliniken /Karolinska Universitetssjukhuset,

Övertandläkare Daniel Ovesson, Käkkirurgiska Kliniken /Karlstad,

DDS, PhD Felicia Suska, Specialistkliniken för käkkirurgi/Göteborgs Universitet,

Docent Göran Kjeller, F. käkkirurgi /Odontologiska institutionen,

Klinikchef, Övertandläkare, Med dr. Carina Krüger Weiner, Käkkirurgiska kliniken/Eastmaninstitutet Folktandvården, Stockholm,

Specialistläkare Dermatologi & Venereologi Markus E.S. Danielsson Darlington, Hudkliniken Halmstad, Region Halland samt Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Västra Götalandsregionen,

Övertandläk Spec i käkkirurgi, Med dr Carina Cardemil, Käkkirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset Linköping,

Övertandläkare Maria Modig, Specialisttandvårdskliniken Käkkirurgi/Västmanlands sjukhus,

Övertandläkare Carl Sterwin, Käkkirurgiska kliniken /Ryhov Jönköping,

Docent, Universitetslektor, Övertandläkare Bodil Lund, Enheten för käkkirurgi, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet/Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,

Klinikchef, Övertandläkare, Med dr. Carina Krüger Weiner, Käkkirurgiska kliniken/Eastmaninstitutet Folktandvården, Stockholm,

Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra,

Övertandläkare David Öhman, Käkkirurgi/Göteborg,

Övertandläkare Uday Najim, Avd för Parodontologi/Tandläkarhögskolan,

Parodontolog Lars Heijl, Landalatandläkarna,

Docent /Övertandläkare/ Universitetslektor Agneta L-A Karsten, Avd för ortodonti, Instutionen för odontologi/Karolinska Institutet,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Odont dr, Specialist i parodontologi Ann-Marie Roos-Jansåker, Centrum för Specialisttandvård/Kristianstad,

Docent /Övertandläkare Agneta Marcusson, Käkkliniken US /Universitetsjukhuset Linköping,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,