Category Archives: Orofacial medicin

Rubrik

Författare

Övertandläkare Anna Hartwig ,

Tandläkare PhD Jenny Öhman, Specialkliniken för sjukhustandvård och oral medicin/Folktandvården Västra Götalandsregionen,

Övertandläkare Maria Westin, Oralmedicin-sjukhustandvård/Odontologen, Göteborg,

Övertandläkare  Ante Zakrisson, Specialisttandvården/Hallands sjukhus Halmstad,

Professor Mats Jontell, Oral medicin Odontologen, Göteborgs Universitet,

Professor Stefan Renvert, Oral Hälsovetenskap/Högskolan Kristianstad,

Övertandläkare Håkan Enochsson, Sjukhustandvård-Oral medicin/Länssjukhuset Ryhov, Jönköping,

Docent Göran Kjeller, F. käkkirurgi /Odontologiska institutionen,

Professor Emeritus Tony Axéll,  Specialisttandkliniken/Hallands sjukhus Halmstad,

Övertandläkare odont Dr John Bratel, Sjukhustandvård oral medicin/Specialkliniken Folktandvården,

Professor  Ann-Katrin Johansson, Institut för klinisk odontologi/Universitetet i Bergen,

Odont dr Gita Gale, Kliniken för sjukhustandvård Oral Medicin,

Specialistläkare Dermatologi & Venereologi Markus E.S. Danielsson Darlington, Hudkliniken Halmstad, Region Halland samt Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Västra Götalandsregionen,

Övertandläkare Ebba Kjellström, Käkkirurgen/ Oral Medicin/Akademiska Sjukhuset,

Övertandläk Spec i käkkirurgi, Med dr Carina Cardemil, Käkkirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset Linköping,

Docent, Övertandläkare Ulf Mattsson, Kliniken för käkkirurgi och Sjukhustandvård/Centralsjukhuset Karlstad,

Ötdl, docent, universitetslektor Inger Wårdh, Ämnesföreträdare Gerodonti, Enhetschef för Oral diagnostik och kirurgi , Instit för odontologi, Karolinska institutet,

Övertandläkare Maria Modig, Specialisttandvårdskliniken Käkkirurgi/Västmanlands sjukhus,

Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra,

Tandläkare PhD Jenny Öhman, Specialkliniken för sjukhustandvård och oral medicin/Folktandvården Västra Götalandsregionen,

Tandläkare Fredric Thyberg, Sjukhustandvården/Centralsjukhuset i Karlstad,

Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet. Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet,

Tandläkare Jairo Robledo-Sierra, Avdelningen för Oral Medicin och Patologi, Institutionen för Odontologi/Göteborgs Universitet,

Tandläkare Jairo Robledo-Sierra, Avdelningen för Oral Medicin och Patologi, Institutionen för Odontologi/Göteborgs Universitet,

Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra,

Övertandläkare David Öhman, Käkkirurgi/Göteborg,

Övertandläkare Lars Grundström, Sjukhustandvård-Oral medicin/Falu Lasarett,

Övertandläkare Wivi-Anne Sjöberg, Oral medicin/Su/Östra sjukhuset,

Övertandläkare Lena Blomstrand, Sjukhustandvård/Oral medicin/Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala,

Övertandläkare Maria Westin, Oralmedicin-sjukhustandvård/Odontologen, Göteborg,