Category Archives: Parodontologi

Rubrik

Författare

Professor Rutger Persson, Hälsa och Samhälle/Högskolan Kristianstad,

Professor Christina Lindh, Odontologiska fakulteten /Malmö Högskola,

Övertandläkare Med dr Robert Heymann, Käkkirurgiska kliniken /Karolinska Universitetssjukhuset,

Övertandläkare Sargon Barkarmo, Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet/Sahlgrenska Gbg Universitet,

Professor Pia Gabre Folktandvården Uppsala län,

Docent/Övertandläkare Henrik Jansson, Avdelningen för Parodontologi/Odontologiska Institutionen i Jönköping,

Övertandläkare, docent Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen/Region Jönköpings län, Jönköping och odontologiska fakulteten, Malmö högskola,

Med dr övertandläkare i Parodontologi Carin Starkhammar Johansson, /Linköping,

Övertandläkare Bo Sundh, Institutionen för odontologi/Göteborg,

Docent, Universitetslektor, Övertandläkare Bodil Lund, Enheten för käkkirurgi, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet/Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,

Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra,

Professor emeritus Johan Gunne, Institutionen för odontologi/Umeå universitet,

Leg tandhygienist Sara Hed Rann, Avd för parodontologi/Gävle sjukhus,

Övertandläkare Kerstin Schander, Specialistkliniken för parodontologi/Odontologen, Göteborgs universitet,

Övertandläkare Uday Najim, Avd för Parodontologi/Tandläkarhögskolan,

Parodontolog Lars Heijl, Landalatandläkarna,

Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet, Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet,

Professor Anders Gustafsson, Odontologiska institutionen /Karolinska Institutet,

Universitetslektor/övertandläkare Margareta Hultin, Institutionen för Odontologi/Karolinska institutet, Huddinge,

Övertandläkare Annika Torbjörner, Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad/Landstinget i Värmland,

Odont dr, Specialist i parodontologi Ann-Marie Roos-Jansåker, Centrum för Specialisttandvård/Kristianstad,

Professor Gunnar E. Carlsson, Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet,

Docent/Övertandläkare Henrik Jansson, Avdelningen för Parodontologi/Odontologiska Institutionen i Jönköping,