A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterad: 5 Mar 2021

Publicerad: 11 Maj 2011

Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med allogen rekonstruktion (ledprotes)

Författare:

Granskare: Carlsson Gunnar E. • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Göteborg

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Inom ortopedin används ledproteser (en kombination av titan och plastmaterial eller keramer) för kirurgisk behandling av grav osteoartrit i framför allt höft och knä. Detta koncept har även prövats för käkleden. Metoden har även använts vid rekonstruktion efter canceroperation av underkäken.
De få behandlingsstudier som föreligger är som regel bristfälliga med stora bortfall av patienter och bristfällig design. Behandlingseffekten har bedömts vara låg till måttlig.
Nordiska jämförande studier med autogen rekostruktion saknas ännu.

 

Fördelar

  • Inga fördelar jämfört med autogen rekonstruktion vid behandling av tillståndet käkledsankylos.
  • Metoden kan dock ha ett användningsområde vid canceroperation i underkäken där omfattande benresektion involverande ledhuvudet utförts.

 

Nackdelar

  • Hög komplikationsrisk
  • Låg kostnadseffektivitet

 

BEHANDLING

  • Behandlingen syftar till att avlägsna det destruerade ledhuvudet och skapa ett nytt ledrum.
  • En ny ledfossa appliceras i detta ledrum. Ledfossan är i titan/plast och en ny kondyl i titan på liknade vis som vid en höftplastik (Fig. A).
  • Ledprotesen är oftast individuellt framställd vilket kräver avancerad röntgenmetodik. Kostnaden för en protes är hög.

Operationstiden är lång, minst 3 timmar per sida.

Vårdtiden är även den lång, minst 3-4 dagar. Även den polikliniska uppföljningstiden kan bli utdragen.

 

Fig. A – Principskiss, allogen autoplastik av käkled (käkledsprotes)

 

KOMPLIKATIONER

Risken för komplikationer, omfattande infektioner, postoperativa smärtillstånd samt bestående skador på ansiktsnerven är högre än för autogen rekonstruktion.

 

SE ÄVEN

Faktabladet: Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med autogen rekonstruktion

 

Referenser

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Guven, O. A clinical study on temporomandibular joint ankylosis in
children. J Craniofac Surg. 2008; 19(5):1263-9.

Spijkervet, F, deBont, L. The Groningen temporomandibular joint
prosthesis: 3-year clinical experience. ::. Int J Oral Maxillofac Surg.
2003; 32 (suppl.1):60.

Saeed, N, Hensher, R, McLeod, N, Kent, J. Reconstruction of the
temporomandibular joint autogenous compared with alloplastic. Br J
Oral Maxillofac Surg. 2002; 40(4):296-9.
61 6

Wolford, LM, Pitta, MC, Reiche-Fischel, O, Franco, PF. TMJ
Concepts/Techmedica custom-made TMJ total joint prosthesis: 5-
year follow-up study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003; 32(3):268-
74.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons