A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterad: 20 Jun 2018

Publicerad: 11 Maj 2011

Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med autogen rekonstruktion

Författare:

Granskare: Carlsson Gunnar E. • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Göteborg

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Metoden används för kirurgisk behandling av avancerad, benig eller fibrös, sammanväxning (ankylos) av käkleden. Vanliga orsaker till att tillståndet uppstår är:

  • käkledsfraktur
  • kronisk polyartrit
  • infektion
  • men sannolikt står också en del av förklaring att finna i ett avvikande reaktionssätt hos patienten, d v s genetiska orsaker.

Behandlingsstudier indikerar att denna metod är den som för nuvarande har bäst effekt och lägst kostnad vid behandling av detta mycket svåra tillstånd.

 

Fördelar

Fördelarna ska ses vid jämförelse med allogen rekonstruktion (ledprotes). Här har den ovan beskrivna metoden klara fördelar:

  • Bättre behandlingseffekt
  • Lägre komplikationsfrekvens
  • Klart högre kostnadseffektivitet

 

Nackdelar

  • Viss recidivrisk

 

BEHANDLING

Behandlingen syftar till att avlägsna det destruerade ledhuvudet och skapa ett nytt ledrum.

I detta ledrum förs sedan in en muskellambå från m. temporalis, ca 7 mm tjock som är tänkt att agera som barriär och förhindra att sammanväxning återigen sker (Fig. A-D).

A. Den ankylotiska leden frilagd

 

B. Ankylotiskt ben borttaget

 

C. Muskellambå linjeras upp

 

D. Lambån roteras in i leden

 

Operationstiden är ca 2 timmar för en led och 3,5 timmar för båda leder.

Vårdtiden på sjukhus varierar från 2 till 3 dygn.

 

KOMPLIKATIONER

  • En något förhöjd risk för temporär påverkan på ansiktsnervgrenar föreligger. Risken för en bestående sådan är dock mycket liten.
  • Vanligt med bettförändringar som åtgärdas med inslipning eller protetik.

 

SE ÄVEN

Faktabladet: Resektion av ledhuvudet (ankylosoperation) med allogen rekonstruktion (ledprotes)

 

Referenser

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Roychoudhury, A, Parkash, H, Trikha, A. Functional restoration by
gap arthroplasty in temporomandibular joint ankylosis: a report of 50
cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999;
87(2):166-9.

Erol, B, Tanrikulu, R, Gorgun, B. A clinical study on ankylosis of
the temporomandibular joint. J Craniomaxillofac Surg. 2006;
34(2):100-6.

Balaji, SM. Modified temporalis anchorage in craniomandibular
reankylosis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003; 32(5):480-5.

Smith, JA, Sandler, NA, Ozaki, WH, Braun, TW. Subjective and
objective assessment of the temporalis myofascial flap in previously
operated temporomandibular joints. J Oral Maxillofac Surg. 1999;
57(9):1058-65; discussion 65-7.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons