Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd

Om Internetodontologi

internetodontologi.se startade hösten 2011. Syftet är att på webbplatsen skapa en kunskapsdatabas som förenklar den kliniska vardagen för professionen inom tandvård.

Faktablad inom olika odontologiska specialiteter
internetodontologi.se erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad – koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd. Faktabladen författas av experter inom de olika odontologiska specialiteterna och granskas av ämnesansvariga.

Nyhetsbrev
Användare har möjlighet att prenumerera på våra nyhetsbrev och få information om nya faktablad och andra nyheter på internetodontologi.se.

Övriga tjänster
– Broschyrer/material för nedladdning/beställning
– Nyhetsbevakning (odontologinytt.se)
– Jobbsajt (imjobb.se)

internetodontologi.se finansieras via annonsintäkter. Annonsörerna har emellertid inget inflytande över och kan inte påverka innehållet i kunskapsdatabasen.

Internetmedicin AB
(org nr: 556583-6250)
Åvägen 14-15 (besöksadress)
Box 5273
402 25 Göteborg
Telefon: +46 31 40 74 50
Fax: -46 31  40 74 59
E-post: info@internetodontologi.se
www.internetmedicin.se