A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 28 nov 2017

Publiceringsdatum 28 nov 2017

Bild 2b. Amalgamtatuering (fokal argyros). Här ses små metallfragment på röntgen

Författat av: Anna-Carin Hessel


Bild 2b. Amalgamtatuering (fokal argyros). Här ses små metallfragment på röntgen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons